Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Het provinciebestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe het provinciebestuur van Vlaams-Brabant omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). De provincie Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

De provincie Vlaams-Brabant geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de provincie Vlaams-Brabant persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen kan je op onderaan deze pagina raadplegen.
De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen.

Wil je graag jouw persoonlijke gegevens inkijken, corrigeren of opvragen? Vul dan ons webformulier in

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
Alle gegevens over surfgedrag kunnen door de provincie Vlaams-Brabant herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Het provinciebestuur geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken geen gebruik van Google Analytics conform de internationale rechtspraak hierover .

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Wettelijk kader

Hoe de bescherming van jouw gegevens wettelijk geregeld is, vind je in het onderstaand overzicht:

 • Beraadslaging Sectoraal Comité voor de Federale Overheid nr. 17/2018 van 3 mei 2018
 • Beraadslaging Vlaamse Toezichtscommissie nr. 34/2015 van 30 september 2015
 • Beraadslaging Vlaamse Toezichtscommissie nr. 30/2012 van 10 december 2014
 • Beraadslaging Vlaamse Toezichtscommissie nr. 31/2013 van 19 november 2014
 • Beraadslaging Vlaamse Toezichtscommissie nr. 38/2014 van 19 november 2014
 • Beraadslaging Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 28/2014 van 9 april 2014
 • Beraadslaging Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 05/2014 van 22 januari 2014
 • Beraadslaging Vlaamse Toezichtscommissie nr. 48/2013 van 11 december 2013
 • Beraadslaging Sectoraal Comité voor de Federale Overheid nr. 32/2013 van 21 oktober 2013
 • Beraadslaging Vlaamse Toezichtscommissie nr. 31/2013 van 11 september 2013
 • Beraadslaging Vlaamse Toezichtscommissie nr. 30/2012 van 5 december 2012
 • Koninklijk Besluit van 8 januari 1988, Belgisch Staatsblad 27 januari 1988
 • Koninklijk Besluit van 27 februari 1985, Belgisch Staatsblad 9 maart 1985