Proclaimer

Deze website is eigendom van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten

Dit is een officiële website van de provincie Vlaams-Brabant. Het provinciebestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.
Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar detailhandel@vlaamsbrabant.be

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de provincie Vlaams-Brabant. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.
Als je denkt dat je rechten worden geschaad op deze website, neem dan contact op.

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten (bv. bestuursmemoriaal) heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.