Subsidiereglement handelskernversterking

Subsidiereglement handelskernversterking

Steun voor projecten ter versterking van de handelskern en promotie van de lokale handelaars.

NAAR AANLEIDNG VAN DE CORONACRISIS HEEFT DE DEPUTATIE BESLIST OM 2 BIJKOMENDE INDIENMOMENTEN TE VOORZIEN OP 15 JUNI EN 15 OKTOBER.

VOLGENDE INDIENMOMENT 15 OKTOBER 2020

De Vlaams-Brabantse steden en gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor concrete projecten ter versterking van de
handelskern. De projecten kunnen maxImaal voor de helft van de totale projectkost gesubsidieerd worden, met een plafond van €10.000 per project. ( Voor projecten ter promotie van de detailhandel kennen we maximaal 5.000 euro toe.)
Deze projecten hebben een maximale duur van twee jaar. In 2020 zijn er drie momenten om de aanvraagdossiers online in te dienen: 15 april, 15 juni en 15 oktober.

Heeft u een projectidee? Contacteer de dienst economie en toets uw idee af! detailhandel@vlaamsbrabant.be

De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier.

Bekijk hier de presentaties van de inspiratiedag detailhandel

inspiratiedag detailhandel