Subsidiereglement handelskernversterking

Steun voor projecten ter versterking van de handelskern en promotie van de lokale handelaars.

VOLGENDE INDIENMOMENT 15 OKTOBER 2022

De Vlaams-Brabantse steden en gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor concrete projecten ter versterking van de
handelskern. De projecten kunnen maxImaal voor de helft van de totale projectkost gesubsidieerd worden, met een plafond van €10.000 per project. ( Voor projecten ter promotie van de detailhandel kennen we maximaal 5.000 euro toe.)
Deze projecten hebben een maximale duur van twee jaar. In 2023 zijn er 2 momenten om de aanvraagdossiers online in te dienen: 15 april en 15 oktober.

Heeft u een projectidee? Contacteer de dienst economie en toets uw idee af! detailhandel@vlaamsbrabant.be

Nood aan inspiratie ? Hieronder kan u de inspiratiegids handelskernversterking downloaden met enkele voorbeelden van goedgekeurde projecten in 2020 !

klik hier voor inspiratie van de collega's uit West-Vlaanderen
klik hier voor inspiratie van de collega's uit Oost-Vlaanderen

BijlageGrootte
PDF-pictogram inspiratiegids handelskernversterking 315.62 KB

Dien u dossier in !

subsidie Handelskernversteking