Steunmaatregelen COVID-19

Steunmaatregelen COVID-19

Een overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen Coronavirus COVID-19.

Een aantal nuttige links.

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen vanaf 16 maart een aanvraag indienen voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 februari 2021 en 28 februari 2021 kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

Een aanvraag indienen kan vanaf 16 maart 2021 tot en met 15 april 2021.

Https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-5

-Overbruggingsrecht voor zelfstandigen:

Door de coronacrisis werd de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht) tijdelijk versoepeld.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbrug...

FEDERAAL

-Uitstel betaling sociale verzekering zelfstandigen: aan te vragen via uw socialeverzekeringfonds https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

-Afbetalingsplan werkgeversbijdragen sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index...

UPDATE PAGINA: 2 APRIL 2021

Bekijk hier de maatregelen door steden en gemeenten

Lokale maatregelen