Steunmaatregelen COVID-19

Steunmaatregelen COVID-19

Een overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen Coronavirus COVID-19.

Een aantal nuttige links.

Vlaams beschermingsmechanisme

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020 beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.

Update 13/11/2020

De Vlaamse Regering besliste vandaag tot aanpassing van een aantal modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 inzake het Vlaams Beschermingsmechanisme. Zo wordt de lijst van verplicht gesloten sectoren die steun kunnen genieten sinds sluiting tot 15 november uitgebreid. Tevens wordt een minimum steunbedrag en bijkomend een maximum steunbedrag voor ondernemingen vanaf 50 werknemers ingevoerd.

Dit Vlaams beschermingsmechanisme kan je aanvragen vanaf 16 november 2020.

Alle info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermings...

Algemene ondersteuning : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/jouw-bedrijf-tijdens-corona

Federaal

Tijdelijke werkloosheid: zie overgangsmaatregelen van 01.09-31.12: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-na-de-corona-epidem...

-Uitstel betaling sociale verzekering zelfstandigen: aan te vragen via uw socialeverzekeringfonds https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

-Afbetalingsplan werkgeversbijdragen sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index...

-Overbruggingsrecht voor zelfstandigen:

Door de coronacrisis werd de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht) tijdelijk versoepeld. Ook gekend onder de benaming crisis-overbruggingsrecht.Indien u niet kan heropstarten: corona-overbruggingsrecht, nog te bekomen tot eind 2020.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbrug...

UPDATE PAGINA: 20.11

Bekijk hier de maatregelen door steden en gemeenten

Lokale maatregelen